Ngày 11/6/2019, Hội LHPN Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Bác”, 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” và 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Đỗ Thị Trúc Ly, Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 1.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Hội LHPN Quận 1 đã gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, đầu tư trong công tác tuyên truyền, xây dựng ý thức tự giác học tập tác phong, phong cách của Bác trong hội viên phụ nữ góp phần đẩy mạnh phong trào Hội tại địa phương, thu hút sự quan tâm thực hiện của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW đã được triển khai bằng nhiểu hình thức phong phú như: sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thi báo ảnh “Bác Hồ với công tác Phụ nữ”; thường xuyên giới thiệu những câu chuyện kể về Bác, gương người tốt – việc tốt, hoạt động tiêu biểu tại từng cơ sở Hội; giới thiệu, quảng bá các tác phẩm, ấn phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác phẩm, ấn phẩm có nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các ca khúc cách mạng, sưu tầm sách về cuộc đời, sự nghiệp Bác Hồ…

Phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề theo từng năm như: “Sửa đổi lối làm việc – Củng cố tổ chức Hội”, “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” nhằm nâng cao năng lực cán bộ Hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát động trong cán bộ, hội viên có hành động cụ thể, các cơ sở Hội duy trì và xây dựng mới nhiều mô hình như: “Nhật ký làm việc tốt”, “Hũ gạo tình thương”…

Phong trào thực hành tiết kiệm theo Bác phát triển các loại hình tiết kiệm phù hợp tại địa bàn dân cư như: nuôi heo đất, tiết kiệm tại chi, tổ hội…; phát động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”; 744/850 tổ hội với 23.578 thành viên tham gia tiết kiệm tại chi hội với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng, phát vay cho 316 hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn với tổng số tiền trên 8 trăm triệu đồng, tỷ lệ thu hồi vốn đạt 100%.

Bên cạnh đó, Hội vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ kính yêu”, mỗi hội viên phụ nữ tự chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày; tổ chức lớp Yoga, duy trì phổ cập bơi miễn phí cho phụ nữ…

Trong 3 năm, có 3 tập thể và 3 cá nhân được Hội LHPN Thành phố tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quận Hội khen thưởng 46 tập thể, 90 cá nhân; các cơ sở Hội khen thưởng 196 tập thể và 825 cá nhân.

Cũng tại hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ được nghe Thạc sĩ Đỗ Thị Thanh Nga, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM giới thiệu, phân tích nội dung cốt lõi, ý nghĩa lịch sử, giá trị cơ bản các tác phẩm của Bác, thể hiện tâm nguyện, tình cảm, ý chí, trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo Bác, cán bộ, hội viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, lối sống, phấn đấu khắc phụ khó khăn góp phần xây dựng và phát triển Quận 1 và Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

T.X