Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận bản lĩnh chính trị vững vàng, thuyết phục giỏi, khéo tuyên truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ

0

Ngày 24/3/2020, Chi bộ Ban Dân vận Quận ủy tổ chức đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2023 với sự tham dự của 5 đảng viên chi bộ. Đến dự có các đồng chí: Tạ Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Thái Thị Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Dân vận Quận ủy đã lãnh đạo đảng viên đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy về công tác vận động nhân dân trên địa bàn; tiếp tục thực hiện chương trình hành động về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; triển khai nhiều giải pháp, mô hình trong công tác dân vận của chính quyền góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc hành chính cho người dân; nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những quy định về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố… Bên cạnh đó, tham mưu phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có trên 260 mô hình được triển khai thực hiện; nhiều tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” được lựa chọn từ cơ sở đã tạo được sự lan tỏa, thúc đẩy sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức 11 lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác dân vận, quy chế dân chủ, kỹ năng vận động nhân dân cho 2.353 lượt cán bộ, công chức, cán bộ làm công tác dân vận, lực lượng chính trị nòng cốt quận, phường, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn quận.

Chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt chuyên đề được chuẩn bị tốt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị…; chú trọng xây dựng tác phong quần chúng gần dân, hiểu dân của cán bộ, công chức.

Đảng viên chi bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ và phối hợp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Trong nhiệm kỳ kết nạp 1 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.

Chi bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2023 với mục tiêu: Xây dựng Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có bản lĩnh chính trị, có đạo đức cách mạng, có uy tín cao, thuyết phục giỏi, khéo tuyên truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Một số nhiệm vụ trọng tâm: Nắm chắc và dự báo tình hình nhân dân trên địa bàn quận, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác vận động nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục tăng cường công tác dân vận của chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hưởng ứng Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường phố và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tham mưu giải quyết tốt các vấn đề dân tộc, tôn giáo…

Đại hội bầu đồng chí Đỗ Phương Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

T.X