Văn bản cơ sở Đảng

123

1. Thông báo mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa 1

2. Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa 1

3. Thông báo mở lớp sơ cấp LLCT khóa 1-2019

4. Thông báo xác nhận trình độ tương đương sơ cấp LLCT đợt 1

5. Thang điểm công tác tuyên giáo của đảng bộ 10 phường

6. Thang điểm công tác tuyên giáo cơ sở (trừ đảng bộ 10 phường)

7. KH 194 Kế hoạch thực hiện 50 năm Di chúc

8. Thông báo mở lớp nhận thức Đảng khóa 3

9. Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa 3

10. Thông báo xác nhận trình độ tương đương sơ cấp LLCT đợt 2

11. Bộ câu hỏi Hội thi tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

12. HD 50 Hướng dẫn Trang trí hội trường

13. HD Trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

14. CV 240 Về thông tin một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

15. BC CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 1 LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (DT LẦN 1)

16. BC CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (DT LẦN 1)

17. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 1 LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2020 – 2025

18. Chỉ thị 10 của UBND Thành phố về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh