1. Thông báo mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa 1

2. Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa 1

3. Thông báo mở lớp sơ cấp LLCT khóa 1-2019

4. Thông báo xác nhận trình độ tương đương sơ cấp LLCT đợt 1

5. Thang chấm điểm công tác Tuyên giáo cơ sở (10 phường)

6. Thang chấm điểm công tác Tuyên giáo cơ sở (trừ 10 phường)

7. KH 194 Kế hoạch thực hiện 50 năm Di chúc

8. Thông báo mở lớp nhận thức Đảng khóa 3

9. Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa 3

10. Thông báo xác nhận trình độ tương đương sơ cấp LLCT đợt 2

11. Bộ câu hỏi Hội thi tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here