ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN 1 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

5

Ngày 24/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; phối hợp Hội Luật gia Quận 1 tổ chức ra mắt các “Điểm cầu pháp luật” tại 10 phường; phát động Hội thi “khi dân làm chủ”. Tham dự có các đồng chí: Lý Ngọc Thạch, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật MTTQ Việt Nam Thành phố; Hoàng Thị Tố Nga – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Dương Thị Hồng Gấm – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1. Cùng đại diện các tổ chức chính trị – xã hội quận, phường; Trưởng, phó Ban công tác Mặt trận khu phố, Trưởng ban Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Cao Trung Tín cho biết: Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được cụ thể hóa trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, đặc biệt được pháp luật hóa ở mức cao nhất với Hiến pháp năm 2013 và Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Qua hơn 10 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26 tháng 10 năm 2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật MTTQ Việt Nam Thành phố Lý Ngọc Thạch Triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội và Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn Quận 1 – Phạm Trọng Hiệp chia sẻ “Kinh nghiệm kiểm tra, giám sát công trình xây dựng ở khu dân cư và tuyên truyền, vận động chủ đầu tư chấp hành quy định của pháp luật trên lĩnh vực xây dựng”.

Với mục tiêu đổi mới phương thức hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội thi “Khi dân làm chủ” và ra mắt các “Điểm cầu pháp luật”. Hội thi “Khi dân làm chủ” được tổ chức với mục đích tìm hiểu Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015, Luật thực hiện dân chủ cơ sở, 13 văn bản của Đảng và 01 nghị quyết liên tịch về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. “Điểm cầu pháp luật” nhằm thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ người dân giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về pháp luật ở địa bàn dân cư.