Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tập huấn công tác văn phòng

0

Ngày 5/5/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức tập huấn Công tác văn phòng. Tham dự có các đồng chí: Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Cao Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường.

Tại buổi tập huấn Chánh văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hoàng Mai Quỳnh Hoa giới thiệu chức năng nhiệm vụ của văn phòng có 7 nhiệm vụ cơ bản: tổng hợp, phân tích thông tin về tình hình hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên theo định kỳ; chủ trì phối hợp với các ban, đơn vị trong cơ quan để chuẩn bị nội dung các kỳ họp; lập kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơ quan; trực tiếp quản lý tài chính, nhà đất và các phương tiện hoạt động khác của cơ quan; tổ chức phục vụ các yêu cầu công tác của cơ quan và chăm lo các điều kiện và phương tiện hoạt động của Ủy ban mặt trận; phối hợp các bộ phận tổ chức cán bộ và ban chấp hành công đoàn cơ quan thực hiện đầy đủ chế độ chính sách Nhà nước; tổ chức khai thác thông tin bằng phương tiện kỹ thuật, lưu trữ thông tin, tư liệu và cung cấp các loại tư liệu có chứa thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu.

Ngoài ra, buổi tập huấn cũng hướng dẫn soạn thảo những hình thức văn bản như: văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính; văn bản chuyên ngành; các lỗi thường gặp khi soạn thảo văn bản, viết báo cáo…

L.T