Từ ngày 9 – 15/5/2011, quận 1 tổ chức đợt xe loa tuyên truyền cổ động về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 – 2016) nhằm làm cho mọi người nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực cao nhất, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thấy rõ được vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…

 Xe loa đã di chuyển trên các tuyến đường: Lê Duẩn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thị Minh Khai – Điện Biên Phủ… phát thanh các bài hát cổ động cho ngày bầu cử 22/5/2011 thành công tốt đẹp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here