Ngày 25/9/2006 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão tổ chức buổi tuyên truyền Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng do ông Dương Quang Thọ – Trưởng phòng Tuyên truyền Sở Tư pháp triển khai phổ biến nội dung. Tham dự có các cán bộ, nhân viên UBND phường và cán bộ hội viên Hội Phụ nữ. Chống tham nhũng với những biểu hiện ăn cắp tiền bạc của dân, là hành vi vụ lợi gây thiệt hại lớn đối với nhà nước làm mất niềm tin của nhân dân với Đảng. Buổi tuyên truyền luật phổ biến những điều khoản của luật pháp hiện hành nêu rõ biểu hiện phạm pháp, những cách phòng ngừa hiện nay của nhà nước trong công khai quy trình thủ tục, định mức, tiêu chuẩn, quy định ứng xử của công chức và xử lý hành vi sai phạm của những người có trách nhiệm liên quan.Triển khai Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở các cơ quan nhà nước cũng nêu rõ những quy định, cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả trong chi tiêu, chất lượng lao động, thời gian làm việc của công chức nơi công sở…

Xoay quanh những điều luật hiện hành liên quan đến các hoạt động, cách ứng xử của công chức nhà nước, buổi tuyên truyền góp phần nâng cao kiến thức pháp luật trong phòng chống những biểu hiện sai phạm, tạo môi trường làm việc với ý thức trách nhiệm cao, tạo dựng và giữ vững niềm tin của nhân dân với chính quyền.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here