Ngày 17/3/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 – Trường Đại học Y Dược TPHCM phối hợp tổ chức tuyên truyền Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho sinh viên Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 giới thiệu một số văn bản liên quan đến Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND TPHCM quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác; tại sao phải phân loại rác tại nguồn…

Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại, xử lý nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người. Chất thải phân loại tại nguồn gồm 3 nhóm: Nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật); nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh); nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, chủ nguồn thải). Khuyến khích các hộ gia đình, chủ nguồn thải sử dụng túi có màu trắng, màu xanh để chứa chất thải hữu cơ, còn túi có màu sắc khác để chứa chất thải còn lại. Phải đảm bảo tổ chức thu gom, vận chuyển riêng nhóm chất thải hữu cơ và nhóm chất thải còn lại. Nếu hộ gia đình, chủ nguồn thải không thực hiện phân loại chất thải rắn thì đơn vị thu gom được quyền từ chối thu gom, sau khi đã nhắc nhở nhiều lần, đơn vị thu gom sẽ thông báo cho chính quyền địa phương biết để xử lý theo quy định.

T.X

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here