TUYÊN TRUYỀN “LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN”

28

Ngày 10/3/2023, Hội Luật gia Quận 1 tổ chức tuyên truyền “Luật Tiếp cận thông tin” và Nghị định số 130/2021/NĐ – CP xử phạt vi phạm hành chính bảo trợ xã hội và trẻ em cho Hội viên Hội Luật gia Quận 1 và hội viên Hội LHPN Quận 1.

Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Bùi Thái Đức, cán bộ Phòng PV05, Công an thành phố đã phổ biến một số nội dung quan trọng trong Luật Tiếp cận thông tin: Nguyên tắc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin; Quyền tiếp cận thông tin; Công dân được quyền tiếp cận những thông tin nào; Những thông tin nào công dân không được tiếp cận; những thông tin nào công dân được tiếp cận có điều kiện; công dân có quyền và nghĩa vụ gì trong việc tiếp cận thông tin…

Ngoài ra tuyên truyền thêm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Long Toàn