Tuyên truyền chính sách tôn giáo và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cho tăng, ni, phật tử

3

(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 23/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cho tăng, ni, phật tử trên địa bàn quận.

Đồng chí Vũ Mạnh Hải, nguyên Trưởng Ban Dân tộc – Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông tin vấn đề dân tộc, tôn giáo và nhiều nguyên nhân liên quan đến các cuộc chiến tranh trên thế giới; tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn TPHCM; Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo đó, chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người theo Hiến pháp và pháp luật. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nghiêm cấm lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Mạnh Hải cũng cho biết, tại TPHCM là một trung tâm tôn giáo lớn nhất cả nước, có 12/16 tôn giáo của cả nước, 34/43 tổ chức tôn giáo, 2.972 cơ sở tôn giáo, trên 10.000 chức sắc, trên 3.000 chức việc, trên 4 triệu tín đồ. Bên cạnh đó, TPHCM có 1.073 cơ sở tín ngưỡng,… Các Giáo hội đều chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước về Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Việc đào tạo các tu sĩ có chiều hướng phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhiều mô hình đóng góp của các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo như: “Siêu thị 0 đồng”, “Oxy 0 đồng”, tình nguyện viên tôn giáo, tặng hàng vạn suất quà,…

Tại hội nghị cũng nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên tuyên truyền xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào đời sống của người dân Thành phố mang tên Bác. Đồng chí nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất cao đẹp của con người: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần gũi với tinh thần đạo pháp từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha.

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là không gian vật thể mà còn có cả không gian tinh thần. Mỗi người có thể học Bác ở tinh thần học tập suốt đời, đức hy sinh, giản dị, bác ái, vị tha, khoan dung, chân thành,… Đồng thời tham gia đóng góp cho cộng đồng, chung tay với chính quyền địa phương và hệ thống Mặt trận để lan tỏa những hành động nghĩa tình.

Thực hiện phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”; lan tỏa trong cộng đồng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và thực hành trong đời sống của mỗi người để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn là những điều thiết thực của tăng, ni, phật tử trong Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

H.Y