Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”

1

Ngày 13/10/2020, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020). Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1.

Trong những năm qua, công tác dân vận tại Quận 1 đã có nhiều nỗ lực, vận động nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo lợi ích chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.

Công tác dân vận chính quyền gắn với xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quyền làm chủ của nhân dân được nâng cao thông qua việc tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, lắng nghe, tiếp thu góp ý, hiến kế của nhân dân, kịp thời giải quyết thấu đáo những bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường giao dịch qua mạng, tiết giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính công…

MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội từ quận đến cơ sở tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, khó khăn, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình, khu phố văn hóa…

Nhiều mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 như: Công tác tuyên truyền, vận động phòng chống Covid-19, hỗ trợ kịp thời cho hơn 2.000 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; nâng cấp mô hình thí điểm Đô thị thông minh tại Quận 1; thực hiện đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Tại hội nghị, các đại biểu giao lưu, gặp gỡ điển hình “Dân vận khéo”: Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 1; bà Trương Thị Thành, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 7, phường Tân Định; bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 2, phường Cầu Kho, lắng nghe chia sẻ những mô hình, cách làm hay, giải pháp hiệu quả trong công tác dân vận tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga ghi nhận và biểu dương thành tích của hệ thống dân vận Quận 1 trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị hệ thống dân vận cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về thực hiện dân chủ để ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng gương điển hình “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; có giải pháp triển khai công tác dân vận phù hợp với địa phương, đơn vị, theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan công tác dân tộc, tôn giáo và những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị tuyên dương 2 cá nhân: ông Phan Ngọc Hùng, Phó trưởng Phòng Nội vụ Quận 1, ông Bùi Thế Hùng, Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 1 và tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; gia đình bà Trương Thị Thành, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 7, phường Tân Định đạt điển hình “Dân vận khéo” cấp Thành phố và 24 tập thể, 23 cá nhân, 7 gia đình điển hình “Dân vận khéo” cấp quận.

Dịp này, Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 ra mắt kỷ yếu “Phong trào thi đua Dân vận khéo” Quận 1 giới thiệu 90 gương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” với những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động nhân dân tại các khu phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp… nhằm lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn quận.

T.X