Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra: Học và làm theo Bác

3

Xem video học Bác mỗi ngày phương pháp hiệu quả để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, cơ sở đảng và cho mỗi cá nhân.

(Nguồn: HỌC BÁC MỖI NGÀY – VNEWS)