TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT DẠY HỌC “LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC”

13
Hiện nay, việc nghiên cứu đổi mới hoạt động dạy học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này ở các trường học đang được các giáo viên quan tâm, tích cực hưởng ứng tham gia. Mọi người đều nhận thấy trong lớp học truyền thống, giáo viên phải dành phần lớn thời gian trên lớp để giúp người học nắm được những kiến thức, kỹ năng mới, sau đó người học làm bài tập, thực hành tại lớp, được giao bài tập về nhà để củng cố, hoàn thiện tri thức đã tiếp nhận được. Việc làm như vậy chưa thực sự tạo cho người học tính chủ động, tích cực và có nhiều hứng thú trong học tập.
Mô hình lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là một phương thức dạy học khai thác triệt để những ưu điểm của công nghệ thông tin và góp phần giải quyết được những hạn chế của mô hình dạy học truyền thống bằng cách “đảo ngược” quá trình dạy học so với mô hình dạy học truyền thống. Sự “đảo ngược” ở đây được hiểu là sự thay đổi cách triển khai các nội dung, mục tiêu dạy học và các hoạt động dạy học khác với cách truyền thống trước đây của người dạy và người học. Trong mô hình lớp học đảo ngược, các hoạt động “Học ở lớp, làm bài tập ở nhà” (trong mô hình lớp học truyền thống) được chuyển thành các hoạt động tự học ở nhà qua video bài giảng, học trực tuyến, nghiên cứu bài học qua Internet và khi đến lớp người học sẽ làm bài tập, trao đổi, chia sẻ các nội dung của bài học, giải quyết các vấn đề, tình huống do giáo viên đặt ra. Người học sẽ phải làm việc với bài giảng trước thông qua đọc tài liệu, tóm tắt tài liệu, nghe giảng thông qua các phương tiện hỗ trợ như các clip, bản trình chiếu cũng như tìm kiếm, khai thác các tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu bài học.Có thể là hình ảnh về 9 người, trẻ em, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Or lợi ich ời năm trdug MlạiLeh eh Các loại hinh ào ngược ỦY BAN NHÂN DÂN QUAN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Chuyên để KỲ THUẬT DẠY HỌC "LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC QUẬN 1, NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2022 SANG AO TIN CHÂM NGO'
Ngày 01/11/2022, tại Trường Tiểu học Hòa Bình, với việc triển khai chuyên đề của Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận 1, giáo viên Hà Thị Nam Ly và học sinh lớp Năm 1 đã thực hiện tiết học minh họa với kỹ thuật dạy học lớp học đảo ngược trên nền tảng bài dạy “Địa lý tự nhiên Việt Nam”. Tiết học giúp học sinh chủ động khám phá, tiếp cận kiến thức thông qua quá trình tương tác. Phương thức dạy học này tạo ra môi trường khuyến khích tính tự chủ trong học tập cho học sinh, các em tìm hiểu trước các kiến thức cần thiết chuẩn bị cho bài học cũng như có thể tìm tòi trước các vấn đề liên quan thay vì chờ đợi sự truyền đạt kiến thức của giáo viên trên lớp. Học sinh hứng thú và sôi nổi tham gia các hoạt động học tập một cách chủ động, có đầu tư, tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện và phát triển nhận thức một cách tích cực.
Việc tổ chức dạy học áp dụng theo mô hình Lớp học đảo ngược giúp cho hiệu quả của hoạt động này tốt hơn, người học hứng thú và chủ động hơn trong việc tiếp cận kiến thức, rèn cho mình được nhiều kỹ năng; giáo viên dành được nhiều thời gian trên lớp học để trao đổi, kiểm tra, nắm bắt tình hình học tập của học sinh cũng như có điều kiện để khai thác, mở rộng vấn đề cần nghiên cứu đồng thời là cơ hội rất tốt để giáo viên giúp cho học sinh bồi dưỡng năng lực tự học của mình với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.
Trường TH Hòa Bình