TRƯỜNG MẦM NON PHẠM NGŨ LÃO HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – 09/11” NĂM 2022

4
Ngày 9/11/2022 Trường Mầm non Phạm Ngũ Lão tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam – 09/11” năm 2022 với nhiều nội dung thiết thực và gắn liền thực tiễn chức trách nhiệm vụ được giao: Nhà trường tuyên truyền đến đội ngũ giáo viên thông qua bản tin pháp luật, trang web của trường các luật: “Luật viên chức”, “Luật trẻ em”… Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức buổi toạ đàm, trao đổi về “Luật Bảo hiểm xã hội” đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia.Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam tại đơn vị nhằm tiếp tục tuyên truyền về Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.