Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức

66

Ngày 8/11/2022, Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức kỳ xét tuyển vả tiếp nhận viên chức vào làm tại đơn vị năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Ngô Hải Yến, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 1; Trần Mai Vỹ, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1; Phan Ngọc Thảo, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1;… cùng các thí sinh tham dự kỳ thi.

Tại lễ khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức Phan Ngọc Thảo công bố các Quyết định thành lập các ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức. Đồng chí nhấn mạnh những năm qua, Quận ủy – UBND vả Trung tâm Văn hóa Quận 1 luôn đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, việc xét tuyển và tiếp nhận viên chức để lựa chọn những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, có năng lực và kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đề nghị Hội đồng tuyển dụng, các ban giám sát, ban kiểm tra sát hạch và các bộ phận giúp việc thực hiện nghiêm túc và tạo các điều kiện thuận lợi, công bằng cho tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi.

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-TTVH ngày 17/8/2022 của Trung tâm Văn hóa Quận 1 về xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 1 và Kế hoạch số 36/KH-TTVH ngày 14/10/2022 của Trung tâm Văn hóa Quận 1 về tiếp nhận vào làm viên chức tại Trung tâm Văn hóa Quận 1, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ tuyển dụng 18 chỉ tiêu vào công tác tại Trung tâm Văn hóa Quận 1. Các thí sinh sẽ dự thi theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 2/12/2020 của Bộ Nội vụ.

N.T