Triển khai, quán triệt quy định kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

1
Ngày 7/12/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt quy định kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận 1 trong năm 2017 cho hơn 150 đại biểu tham dự. 

Ông Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra TPHCM triển khai các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Quy định kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Trong đó nêu rõ mục đích việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng; nguyên tắc kê khai; trình tự, thủ tục kê khai; công khai và quản lý bản kê khai; xác minh tài sản, thu nhập;…
Hội nghị đã thảo luận và được báo cáo viên giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn của các đại biểu trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.