Triển khai phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh

0
Ngày 3/8/2017, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND, ngày 6/9/2016 của UBND TPHCM về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn TPHCM trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Lưu Trung Hòa cùng 60 cán bộ các phòng, ban chức năng UBND quận và 10 phường.

Hội nghị được nghe phổ biến các nội dung cơ bản của Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND gồm 7 chương, 27 điều, 1 phụ lục danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh; trong đó quy định rõ mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng về chế độ trao đổi, cung cấp thông tin, thanh tra, kiềm tra và xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm, quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chế độ báo cáo, trách nhiệm của UBND quận, phường …
Đồng thời, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng trao đổi và giải đáp một số vướng mắc của các đơn vị trong phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh như: xác định việc thu hồi giấy phép sau 1 năm doanh nghiệp ngưng hoạt động; phối hợp các ban, ngành, đơn vị thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá 1 lần/năm; điều kiện cấp giấy phép kinh doanh…