Triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn trên toàn địa bàn Quận 1

0

Ngày 9/4/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 làm việc cùng lãnh đạo UBND 10 phường và các ban, ngành, đơn vị Quận 1 về thực hiện kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 1 năm 2019. Tham dự có đồng chí Ngô Đức Tuấn, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1.

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai các quy định, văn bản liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và kế hoạch của UBND Quận 1 về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 1 năm 2019. Theo đó, các phường khảo sát, thống kê toàn bộ số lượng hộ gia đình, chủ nguồn thải, từ đó lập dự trù kinh phí thực hiện; xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt, tổ chức tuyên truyền tới từng hộ gia đình, chủ nguồn thải; đồng thời quản lý tốt lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn. UBND quận, phường và các đoàn thể, đơn vị phối hợp tăng cường tuyên truyền cộng đồng bằng các hình thức như: lễ phát động, treo băng rôn, cờ phướn, xe loa, hội thi, trải nghiệm, tiểu phẩm, xử lý tình huống… Các đơn vị thu gom thực hiện chuẩn hóa phương tiện, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại theo đúng quy định. Trong quý II/2019 sẽ tổ chức lễ ra quân triển khai tại các phường trên địa bàn Quận 1.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND các phường nêu một số kiến nghị: quận sớm hỗ trợ kinh phí để thực hiện chương trình; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích phối hợp chặt chẽ với phường trong quản lý chủ nguồn thải; đồng bộ các khâu thu gom và vận chuyển rác sau phân loại; trang bị thêm thùng rác nơi công cộng; Phòng Tài nguyên và Môi trường tập huấn và cung cấp tài liệu tuyên truyền thống nhất cho các phường tuyên truyền ra dân; tổ chức cho dân tham quan nơi xử lý rác để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phân loại rác tại nguồn; hỗ trợ thêm cho lực lượng thu gom rác, tăng thời gian thu gom…

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 ghi nhận các ý kiến và lưu ý các phường sớm hoàn chỉnh dự toán kinh phí thực hiện, thông báo thời gian triển khai thực hiện phân loại rác để đơn vị thu gom tiến hành thu gom và vận chuyển riêng rác sau phân loại; trong quá trình thực hiện cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo công tác phân loại, thu gom, vận chuyển thực hiện theo đúng quy định.

T.X