Ngày 11/3/2011, UBND Quận tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn lập, niêm yết danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội Đồng nhân dân HĐND Thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 với sự tham dự của ông Phạm Thành Kiên – Phó Chủ tịch UBND Quận cùng các tiểu ban – đơn vị bầu cử và hơn 150 thành viên công tác bầu cử 10 phường…

Tại buổi tập huấn, Phòng Nội vụ Quận hướng dẫn lập và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử HĐND Thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011 – 2016; Cách tính tuổi để thực hiện quyền bầu cử và một số trường hợp theo điều 23 Luật bầu cử Quốc hội và điều 25 Luật bầu cử đại biểu HĐND; Những quy định về lập danh sách cử tri; Những quy định về niêm yết danh sách cử tri; Điều chỉnh danh sách cử tri và giải quyết các khiếu nại; Viết thẻ cử tri; Lịch công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, viết, phát thẻ cử tri; Công tác báo cáo tình hình về lập, niêm yết danh sách cử tri, viết và phát thẻ cử tri…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here