Ngày 27/10/2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 phối hợp UBND quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ Trật tự đô thị, cán bộ tiếp dân của quận và 10 phường năm 2016. Đến dự có Trưởng ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Kim Đức; Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hường; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Thị Hiếu.

Các Tổ giám sát 10 phường gồm 37 thành viên là các Trưởng, Phó ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân tham gia giám sát thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ Trật tự đô thị, cán bộ tiếp dân. Các thành viên Tổ giám sát được UBND quận cấp giấy giới thiệu thực hiện giám sát Nhân dân và báo cáo thông tin theo mẫu (có thể bằng hình ảnh) cho Ủy ban MTTQ quận nhằm động viên, khen thưởng các cán bộ, công chức, nhân viên có thái độ hòa nhã, liêm khiết, nhiệt tình hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp gây bức xúc, không hài lòng trong dân.

Hội nghị tiếp nhận 9 ý kiến của thành viên Tổ giám sát về trách nhiệm phản hồi kịp thời của các cơ quan, đơn vị liên quan về các vấn đề phản ánh; đồng thời tạo điều kiện về cơ chế, cách thức nhằm phát huy vai trò Tổ giám sát tham gia cùng Mặt trận góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Kim Đức phát biểu: việc triển khai kế hoạch giám sát góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên về sự giám sát của Nhân dân trong thực hiện công vụ và sinh hoạt trên địa bàn; MTTQ quận cần tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho Tổ giám sát trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Quận 1 đẹp trong mắt người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính Quận 1 theo hướng “Thân thiện – Chuyên nghiệp – Hiện đại”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here