Ngày 18/4/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) cho hơn 1.000 cán bộ chủ chốt, cấp ủy cơ sở đảng, thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội quận, phường. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến chủ trì hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phân tích giá trị lịch sử, ý nghĩa sâu sắc bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta thực hiện những lời căn dặn, mong mỏi của Bác, đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: sau 50 năm soi mình vào di chúc của Người, những lời dạy của Bác vô cùng thiêng liêng, sâu sắc, còn ứng nghiệm cho hôm nay, mai sau. Điều then chốt Bác dặn dò trong Di chúc cho toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết cho mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự cần kiệm, liên chính, chí công vô tư, phải xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân; chỉ khi nào giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch thì Đảng ta mới xứng đáng là Đảng cầm quyền.

Đồng chí bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên cùng suy ngẫm, nghiên cứu thêm các nội dung trong Di chúc của Bác để tự soi rọi bản thân và bước vào đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, cố gắng làm được một việc tốt cho dân để tỏ tấm lòng biết ơn đối với Bác.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến triển khai kế hoạch của Quận ủy Quận 1 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nội dung: tổ chức hội nghị quán triệt, ôn truyền thống 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, giao lưu các nhân chứng lịch sử, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 – 2019; hội thi tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu của Bác; triển lãm hình ảnh kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa…

Đồng chí đề nghị các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn này, tạo sự lan tỏa rộng rãi để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người dân nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Di chúc, thể hiện trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cơ quan, đơn vị gắn học tập, tuyên truyền với làm theo và hành động, xác định công trình, phần việc cụ thể, chọn nội dung đột phá, trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp.

T.X