Sáng 27-3, Tổ Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND TPHCM khóa VIII phường Nguyễn Cư Trinh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời ra mắt Ban Vận động nhân dân của phường. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, QUV – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị là các thành viên tổ Tuyên truyền, Cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Ban điều hành 8 khu phố và Tổ trưởng, Tổ phó 122 tổ dân phố.

Các đại biểu đã được quán triệt những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử; những điểm mới của Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND, nhất là những quy định về quyền và nghĩa vụ công dân trong ứng cử, bầu cử; tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND; Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử và kế hoạch thông tin, tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2011-2016. Nhân dịp này, phường đã ra mắt Ban Vận động nhân dân gồm 21 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, QUV – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã giao nhiệm vụ cho Ban, trước mắt là tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về trách nhiệm và quyền hạn của cử tri; vận động các chủ nhà trọ không tăng giá khi cho học sinh, sinh viên, người lao động thuê, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.