(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 8/6/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chủ đề năm 2022 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và triển khai chuyên đề “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Tham dự có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Lê Đức Thanh, Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND Quận 1; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận và cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch PCT UBND 10 phường; Tổ Báo cáo viên, Tổ Khoa giáo; Bí thư, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Quận 1,..

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Phạm Phương Thảo trình bày chuyên đề “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là dựa trên tính cách, đặc trưng của người dân Thành phố (lòng yêu nước, kiên cường chống giặc ngoại xâm, linh hoạt, sáng tạo, dễ chấp nhận cái mới, trọng nghĩa khinh tài – nghĩa hiệp, hào sảng,..) củng cố, tạo lập các giá trị văn hóa trên địa bàn thành phố, mà nền tảng từ những giá trị của cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho nét đẹp văn hóa của Người thấm sâu hơn nữa vào văn hóa con người Thành phố, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh đặc thù của người dân TPHCM.

Đồng thời, đồng chí cũng đã giới thiệu một số công trình thiết chế văn hóa vật thể tại TPHCM như: Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà số 5 Châu Văn Liêm là di tích quốc gia, là nơi ở của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trước khi ra đi tìm đường cứu nước; các công trình nghệ thuật về Bác được đặt ở một số nơi trang trọng như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà thiếu nhi Thành phố…; nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật, chương trình nghệ thuật có nội dung về Bác như thơ ca, nhạc, điện ảnh, kịch, cải lương, tiểu thuyết;…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã có nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều việc làm thiết thực trên nhiều lĩnh vực… Tuy nhiên, các công trình vật thể, những tác phẩm văn học nghệ thuật chưa nhiều, tuyên truyền trên không gian mạng chưa được quan tâm nhiều…, chưa có những quy hoạch, kế hoạch cụ thể,…

Do đó, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, kéo dài nhằm xây dựng, phát triển nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho người dân thành phố. Làm cho văn hóa Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo thành dấu ấn đặc trưng của người dân TPHCM.

Các công trình vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thể hiện ý chí nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố, có quy mô đầu tư, xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ, quy hoạch và đảm bảo hài hòa, tính khả thi thiết thực. Hoạt động văn hóa nghệ thuật phải mang dấu ấn đặc trưng, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Mục tiêu tổng quát là xây dựng văn hóa con người thành phố phát triển toàn diện gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa  và phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng con người TPHCM phát triển toàn diện, tạo tiền đề để TPHCM cơ bản hoàn thành xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, hoàn thành quy hoạch tổng thể không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bổ sung các nội dung không gian văn hóa công cộng gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuẩn hóa và đa dạng hóa giáo dục đạo đức văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh cả về văn hóa vật thể, phi vật thể và trên không gian mạng. Đồng thời, xây dựng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; phát huy giá trị các di tích lịch sử các thiết chế văn hóa, quy hoạch đầu tư các thiết chế văn hóa giai đoạn 2020-2025; mở rộng nâng cấp Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TPHCM; xây dựng quảng trường Hồ Chí Minh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Trong nội dung triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Phương Thảo cũng đã trình bày rất cụ thể: Mục tiêu tổng quát; Nội dung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025; Những nhiệm vụ, giải pháp và những lưu ý trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Về quán triệt việc triển khai, thực hiện chủ đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” và “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy – Nguyễn Trung Châu Tuyên đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong thực hiện, cần thực chất, thiết thực, cụ thể, tránh hình thức; các mô hình toàn khóa đã đăng ký cần thực hiện xuyên suốt, có kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành theo từng năm; cán bộ, đảng viên cần hoàn thành kế hoạch học tập và làm theo Bác đúng thời gian theo kế hoạch của Quận ủy, bám sát nội dung kế hoạch để thực hiện một cách thực chất…

Đồng thời, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn hóa nghệ thuật, xây dựng và quảng bá các chương trình biểu diễn thường xuyên và thường niên. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, tạo điều kiện để không gian văn hóa Hồ Chí Minh trở thành nét đặc trưng văn hóa của người dân TPHCM. Phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Việc học tập quán triệt chủ đề năm 2022 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và triển khai chuyên đề “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, đã giúp cấp ủy các cơ sở Đảng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, tổ chức đảng, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng bộ và nhân dân Quận 1 tích cực học tập, nỗ lực làm theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần xây dựng Quận 1 “An toàn – Văn minh – Phát triển – Nghĩa tình”.

K.L