Trao Vốn Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Tế Gia Đình Từ Dự Án Hỗ Trợ Trẻ Em Lang Thang Bằng Nguồn Quỹ Phát Triển Xã Hội

1

Năm 2005 Sở LĐ – TBXH Thành phố có nhận ủy thác nguồn tiền từ cộng đồng Châu Âu với mục đích chăm lo đời sống cho các hộ có trẻ em lang thang từ các Tỉnh – Thành đến cư trú tại Phường Cầu Kho Quận 1 thuê nhà để mua bán theo thời vụ, ngăn chặn trẻ có nguy cơ cao về bỏ học, các tệ nạn xã hội khác bằng nguồn tiền không tính lãi suất, thời hạn 1 năm kể từ ngày 30/4/2006 – 30/4/2007. Qua khảo sát, xác minh từng trường hợp cụ thể năm 2006 Ban dự án hỗ trợ trẻ em lang thang Thành phố phối hợp cùng Ban Dân số gia đình trẻ em Phường Cầu Kho hỗ trợ vốn học tập, xe đạp, sách, tập vở, trang phục học sinh; Bên cạnhnbsp;đónbsp;còn hỗ trợ gia đình trẻ em trong dự án những lúc tang chế, nằm viện và khó khăn đột xuất. Ngày 03/5/2006 phườngnbsp;đã nbsp;trao vốn 03 hộ gia đình khó khăn; mỗi hộ từ 3 triệu đến 5 triệu đồng để cải thiện nâng cao đời sống của hộ gia đình nhằm động viên giúp cho gia đình và trẻ em có cuộc sống vui tươi hạnh phúc. Đến tham dự có các đồng chí điều phối viên của dự án Thành phố, Phòng LĐ -TBXH Quận 1, các đồng chí đại diện Đảng ủy, HĐND – UBND và các đoàn thể Phường Cầu Kho.