Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 114 đảng viên  

2

Ngày 19/5/2021, Quận ủy Quận 1 tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19/5/2021 nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (6/5/1911-6/5/2021).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao tặng huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đảng viên.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Nguyễn Duy An, Chủ tịch HĐND Quận 1; Nguyễn Thị Thu Hường, Quyền Chủ tịch UBND Quận 1; Phạm Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu ôn truyền thống kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi bước đầu với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế mà hiện nay nhân dân ta đang tiến hành. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hôm nay, đảng viên càng quán triệt sâu sắc nhiều vấn đề mà Bác Hồ kính yêu đã luôn chú tâm thực hiện và răn dạy; đặc biệt kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”; phát huy sức mạnh toàn dân tộc để tạo nên động lực vô địch “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”; không ngừng xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo và niềm tin của nhân dân.

Trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến mong rằng các đảng viên được nhận Huy hiệu cùng với 8.017 đảng viên của toàn Đảng bộ, với trí tuệ, uy tín, sự tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn của mình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và tùy theo điều kiện, sức khỏe của bản thân, tiếp tục tham gia giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, tham gia xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; tham gia đóng góp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trao tặng Huy hiệu 50 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Dịp này, Đảng bộ Quận 1 trao tặng Huy hiệu Đảng cho 114 đảng viên, trong đó: 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 23 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 41 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

                                                                                                N.T