Ngày 21/3/2011, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 tổ chức tiếp nhận 580 triệu đồng hỗ trợ dân nghèo trên địa bàn từ các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phương Gia Phú tặng 500 triệu đồng cho 10 phường, Công ty Bitexco tặng 50 triệu đồng cho phường Nguyễn Thái Bình, Công ty TNHH Việt Thuận Thành tặng 30 triệu đồng cho phường Nguyễn Cư Trinh.

Phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2011, Mặt trận Quận 1 hưởng ứng phát động phong trào “3 tiết kiệm, 3 tương trợ”: tiết kiệm điện, tiết kiệm trong chi tiêu công, tiết kiệm trong tiêu dùng hàng xa xỉ; tương trợ người nghèo, tương trợ chăm lo gia đình chính sách, công nhân, học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tương trợ người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi… Đầu năm 2011, Quỹ “Vì người nghèo” Quận 1 nhận được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trên 4,4 tỷ đồng, chi trên 2,4 tỷ đồng. Sử dụng hiệu quả tiền ủng hộ dân nghèo, chăm lo đúng đối tượng và không để bỏ sót trường hợp nào, Mặt trận Quận 1 đã đề nghị 10 phuờng tiến hành khảo sát các diện khó khăn để có kế hoạch hỗ trợ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here