Ngày 1/8/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức công bố và trao quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1.

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến đã trao Quyết định số 2411-QĐNS/TU ngày 12/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí Trần Đỗ Nam Long, Bí thư Quận đoàn 1 và đồng chí Đinh Vũ Thắng, Chánh Văn phòng Quận ủy Quận 1 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ 2015 – 2020.