Trao quà cho gia đình chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh rất khó khăn

2

Ngày 19/4/2020, Chi đoàn TNCS dân quân, Ban Chỉ huy Quân sự phường Cầu Ông Lãnh đã trao quà cho gia đình chiến sĩ dân quân thường trực Lê Đăng Khoa bị ảnh hưởng kinh tế trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 gồm 5 ký gạo, đường, nước mắm… và tiền mặt, tổng trị giá 2 triệu đồng.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Cầu Ông Lãnh Trần Hoài Nam Long cho biết: Chiến sĩ dân quân thường trực Lê Đăng Khoa hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Cầu Ông Lãnh có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ bị tai nạn giao thông, cha thì chạy taxi, hiện nay dịch bệnh nên cũng ko chạy xe được, đồng chí Khoa luôn hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao. Do đó, Chi đoàn TNCS dân quân phát động cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường trích 1 ngày lương và phụ cấp để đóng góp hỗ trợ cho gia đình chiến sĩ Lê Đăng Khoa, nhằm giúp cho chiến sĩ trong lực lượng an tâm tư tưởng thực hiện nhiệm vụ.

                                                                                                          N.T