Trao huy hiệu Đảng tại nhà cho đảng viên

3

Ngày 27/8/2022, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1 Lê Thị Lan Chi cùng lãnh đạo phường Cô Giang đến nhà trao Huy hiệu Đảng 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Liễn, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Cô Giang đợt 2/9.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1 Lê Thị Lan Chi phát biểu ghi nhận những công lao, đóng góp và chúc mừng sức khỏe đảng viên Nguyễn Ngọc Liễn và gia đình, mong rằng đảng viên Nguyễn Ngọc Liễn tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

                                                          N.T