Trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho đảng viên cao tuổi Đảng

1

Ngày 5/11/2021, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 Nguyễn Kim Đức cùng Phó Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh Huỳnh Nam Khánh đến trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng đợt 7/11.

Đoàn đã đến trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên: Trần Thị Bảy (Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng); Phạm Thị Thoa, Vũ Thành, Nguyễn Thị Cần (Huy hiệu 55 tuổi Đảng); Nguyễn Ngọc Thu, Nguyễn Văn Hương (Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng).

Tại các nơi đến trao, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1 Nguyễn Kim Đức ân cần hỏi thăm sức khỏe;  bày tỏ trân trọng cống hiến của các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng, tuy tuổi cao nhưng các đồng chí vẫn tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng địa phương. Đồng chí mong rằng, các đảng viên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu và bề dày kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là tấm gương sáng cho các thế hệ kế tục, nhất là thế hệ trẻ noi theo.

                                                                                                N.T