Ngày 6/9/2013, Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thái Bình
tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2013 – 2014 cho 50 em học
sinh phổ thông, phổ cập có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vượt khó, học giỏi ở 6 khu
phố với số tiền 33.900.000 đồng

Chương trình học bổng Nguyễn Thị Minh Khai ngày
càng phát triển và hoạt động có hiệu quả là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các nhà
hảo tâm, các đơn vị kinh tế, ban ngành đoàn thể tích cực ủng hộ. Chương trình
góp phần động viên, tạo điều kiện học tập cho các em học sinh, sinh viên nghèo
hiếu học được tiếp tục đến trường, giúp các em nâng cao kiến thức để trở thành
những công dân tốt và là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong năm vừa qua, Hội Phụ nữ phường đã trao 50 suất học bổng với số tiền
33.400.000 đồng, đề xuất 1 em nhận học bổng báo Phụ nữ thành phố, 13 em nhận xe
đạp, 1 bàn học trong chương trình “Đảng ở trong dân” với số tiền 15.800.000
đồng, phối hợp ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ 68 em vay vốn ủy thác với số
tiền 1.105.000.000 đồng…