Tổng kết hoạt động Hội Doanh nghiệp Quận 1 năm 2022

3

Ngày 10/1/2023, Hội Doanh nghiệp Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Duy An, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Nguyễn Thành Danh, Trưởng Phòng Kinh tế Quận 1; Cao Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 1;…

Năm 2022, Hội Doanh nghiệp Quận 1 gồm đại diện các doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn Quận 1, hoạt động của Hội vô cùng khó khăn, nhiều doanh nghiệp đóng cửa hoạt động, giảm quy mô. Tuy nhiên, Hội Doanh nghiệp đã có những hiến kế, kiến nghị đối với Quận ủy, UBND Quận 1 để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Hội doanh nghiệp Quận 1 Nguyễn Cao Trí đề nghị các cấp có thẩm quyền có hướng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt Quận 1 là nơi kinh doanh dịch vụ đóng vai trò then chốt, việc mở cửa là những yếu tố tích cực để đóng góp tăng trưởng, phát triển các doanh nghiệp Quận 1 nói riêng và Thành phố nói chung. Đề nghị các thành viên trong hiệp hội tiếp tục có những hiến kế, ý kiến đóng góp đối với Quận ủy, UBND Quận 1 tạo điều kiện thông thoáng các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động kinh doanh phát triển, để Quận 1 với vị thế đặc biệt quan trọng tiếp tục là ngọn cờ đầu của Thành phố; cần điều tra số liệu, thống kê đầy đủ tất cả doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn quận về số lượng, ngành nghề, doanh thu; xây dựng hệ thống dữ liệu để dự báo được nhiều vấn đề; đề xuất xây dựng trung tâm tài chính, trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Quận 1 để phát huy thế mạnh dịch vụ, trong đó có dịch vụ tài chính, giải trí, ăn uống, khách sạn;…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu đồng cảm, chia sẻ những khó khăn của đại diện Hội doanh nghiệp, hiện nay Quận 1 có 161.000 dân, 38.000 hộ dân, 21.000 doanh nghiệp, 15.000 hộ cá thể chủ yếu là dịch vụ; trong năm 2022 nguồn thu của Quận 1 đóng góp cho ngân sách Thành phố lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là đầu tàu kinh tế, có đóng góp lớn trong tăng trưởng kinh tế, vì vậy tiếng nói của doanh nghiệp là rất quan trọng trong việc đóng góp ý kiến về các chính sách của thành phố.

Đồng chí mong muốn gặp gỡ các doanh nghiệp Quận 1 để chia sẻ, lắng nghe nhiều hơn về thực trạng của các doanh nghiệp, có nhiều thông tin kết nối, đề xuất các chính sách cụ thể sát với thực tế; đề nghị Hội Doanh nghiệp Quận 1 có nhiều ý kiến, giải pháp đề xuất để kết nối, chia sẻ; với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quận 1 và Thành phố, lãnh đạo Quận ủy, UNMD Quận 1 sẽ có ý kiến, kiến nghị, đề xuất để đồng hành cùng doanh nghiệp; Hội Doanh nghiệp Quận 1 tạo nhiều điều kiện môi trường thuận lợi giúp đỡ doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp khởi nghiệp, giữ chân những doanh nghiệp đã trú đóng ở Quận 1; lãnh đạo Quận 1 sẽ tiếp tục lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp để có sự tương tác qua lại, chuyển đổi phù hợp với thực tế, có sự kết nối đồng hành cùng doanh nghiệp nhiều hơn nữa, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp…

Đồng chí Tô Thị Bích Châu đề nghị Hội Doanh nghiệp Quận 1 trong năm 2023 tổ chức thành công Đại hội, bầu ra những người thực sự muốn Quận 1 phát triển, có tính kết nối, chia sẻ, thể hiện và nâng cao vai trò của Hội, Hội phải là chỗ dựa cho doanh nghiệp, để các doanh nghiệp vừa là tổ chức thành viên của Hội Doanh nghiệp Quận 1, vừa là tổ chức thành viên của Hội Doanh nghiệp Thành phố, có sự hỗ trợ qua lại để Hội Doanh nghiệp Quận 1 mạnh về chất, nhiều về lượng, là chỗ dựa cho cộng đồng doanh nghiệp; chính quyền Quận 1 tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục có nhiều đóng góp, có tiếng nói, ý kiến cụ thể đóng góp chung cho sự phát triển của Quận 1 và Thành phố.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp Quận 1 đã biểu dương, khen thưởng 7 cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022.

K.L