Ngày 7/7/2015, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015, sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2015 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, các ban đảng, ban ngành quận và 10 phường.

Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Chương trình 09-CTr/QU về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ, luôn quan tâm theo dõi, chỉ đạo hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, cải tiến nội dung và phương pháp kiểm tra đạt hiệu quả, có chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, từng đợt kiểm tra, giám sát đều tổ chức hội nghị sơ, tổng kết rút kinh nghiệm. Từ năm 2010 đến tháng 3/2015, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức kiểm tra 89 tổ chức đảng và 8 đảng viên, giám sát 12 tổ chức đảng, 17 đảng viên về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; thực hiện vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Cấp ủy cơ sở đảng tổ chức kiểm tra 125 tổ chức đảng, 91 đảng viên, giám sát 58 tổ chức đảng, 10 đảng viên về nhiều chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, chấp hành thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, thực hiện nguyên tắc và hoạt động của đảng. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiểm tra 37 tổ chức đảng về quản lý thu, nộp, sử dụng đảng phí. Các cơ sở đảng kiểm tra 299 tổ chức đảng, 33 đảng viên về thu, nộp đảng phí và chi hoạt động công tác đảng. Hội nghị triển khai chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2015, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 và khen thưởng 7 tổ chức đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here