Ngày 25/4/2019, Tổ đại biểu số 4 HĐND Quận 1 do Phó Chủ tịch HĐND Quận 1 Phan Trọng Quyền làm trưởng đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy  hành chính nhà nước của UBND phường Bến Thành giai đoạn 2017 – 2019.

Theo báo cáo, UBND phường Bến Thành giai đoạn 2017 – 2019 thường xuyên triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động phường các kế hoạch, chỉ thị thông báo… về công tác cải cách hành chính nhà nước của UBND Quận 1. Hiện nay, phường có 9 cán bộ, 10 công chức, 20 cán bộ không chuyên trách, ủy ban phường không sử dụng hợp đồng lao động. Cán bộ, công chức phường tự nhận xét, đánh giá quý và đánh giá chéo đối với đồng nghiệp của cán bộ, công chức phường…

Đồng chí cũng kiến nghị hiện nay số lượng công chức phường thiếu 5 biên chế do không thi tuyển công chức từ năm 2017; lực lượng cộng tác viên trật tự đô thị quá mỏng và mức tiền lương hiện nay không đảm bảo đời sống để lực lượng này an tâm công tác.

Tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND phường Võ Nguyên Khanh trả lời các câu hỏi đoàn giám sát như: hiệu quả của việc đánh giá kết quả triển khai các kế hoạch chỉ đạo điều hành liên quan công tác cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy… trong giai đoạn 2017 – 2019; công tác xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác giai đoạn 2018 – 2020; việc công khai danh sách cán bộ công chức thuộc đối tượng chuyển đổi thực hiện như thế nào? Công tác đánh giá phân loại cán bộ công chức hàng quý thực hiện ra sao; phương án giải quyết những trường hợp không đủ tiêu chuẩn trình độ quản lý nhà nước, lý luận chính trị…

Kết thúc buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND Quận 1 Phan Trọng Quyền ghi nhận công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của UBND phường,  đề nghị trong thời gian tới UBND phường bổ sung, hoàn thiện thêm các nội dung trong báo cáo như: trách nhiệm người đứng đầu trong việc tinh giản biên chế và sắp xếp đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm; rà soát lại, thực hiện đúng và cần công khai phương án xây dựng đề án vị trí việc làm…

                                                                                                N.T

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here