Ngày 6/9/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 cùng  đại diện các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc thiểu số trên địa bàn quận tổ chức chuyến “về nguồn” viếng thăm Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định (cô Ba Định) tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15/3/1920 tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, trong gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước. Nữ tướng tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi. Tên tuổi của nữ tướng gắn liền với cuộc Đồng Khởi (17/1/1960) ở Bến Tre, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng miền Nam.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nữ tướng được Đảng và nhà nước giao nhiều chức vụ quan trọng như: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước… Nữ tướng đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Trong không khí tôn nghiêm, trang trọng, đoàn thành kính dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ vị nữ tướng đầu tiên và duy nhất của nước ta, nghe những trang lịch sử kể về cuộc đời, quá trình tham gia cách mạng cũng như sự hy sinh, công lao to lớn mà nữ tướng đã cống hiến hết mình cho cách mạng trong những năm tháng kháng chiến giành lại độc lập dân tộc.

Ngoài ra, đoàn còn ghé thăm Khu lưu niệm và ôn lại những hình ảnh về truyền thống đấu tranh của đội quân tóc dài dưới sự soi đường, dẫn lối của nữ tướng Nguyễn Thị Định đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

                                                                             

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here