Tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

9

Ngày 15/12/2022, UBND Quận 1 – Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý Quận 1 tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022. Tham dự khai mạc có Chủ tịch UBND Quận 1 Lê Đức Thanh.

Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 tại Quận 1 có 8 thí sinh đăng ký thi tuyển vào chức danh Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 1. Kỳ thi được tổ chức 2 vòng: Vòng 1 trong thời gian 180 phút, các thí sinh trả lời các kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết về nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh thi và các nội dung khác do Hội đồng thi quy định. Các thi sinh có kết quả bài thi vòng 1 từ 50 điểm trở lên được tham gia thi vòng 2.

Trong vòng 2, các thí sinh trình bày đề án gồm: Đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan đơn vị; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người được dự thi; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết các tình huống, phong cách lãnh đạo và trả lời chất vấn của ban giám khảo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND Quận 1 Lê Đức Thanh cho biết: Việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương được thực hiện theo Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các sở – ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn TPHCM nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 tại Quận 1 được UBND TPHCM chọn làm đơn vị điểm và thực hiện thông qua thi tuyển với tiêu chí bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và có chất lượng, hiệu quả; lựa chọn được người có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của vị trí thi tuyển là chức danh Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 1.

L.T