Từ 3/6 – 8/6/2019, UBND Quận 1 tổ chức chương trình Tuần lễ thu gom chất thải nguy hại (CTNH) hộ gia đình, đợt 1 năm 2019.

Lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt về CTNH hộ gia đình đã được tập huấn và đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, đến từng nhà vận động người dân tham gia chương trình, hướng dẫn và giúp người dân từng bước hình thành thói quen phân loại và thải bỏ đúng CTNH hộ gia đình.

UBND quận tổ chức 37 điểm thu gom CTNH hộ gia đình trên địa bàn, đối tượng thu gom là CTNH phát sinh từ sinh hoạt hộ gia đình bao gồm: bóng đèn hư, pin đã sử dụng, vỏ chai lọ đựng hóa chất nguy hại (sơn, xăng, dầu, thuốc bảo vệ thực vật, dầu nhớt, chất tẩy rửa, axít, kiềm…). Không thu gom các loại chất thải từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Các CTNH hộ gia đình thu gom được từ các điểm thu gom được UBND quận phối hợp với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý và tái chế hoặc tiêu hủy an toàn.

Trong quá trình thu gom, các tình nguyện viên phải mang bao tay chuyên dụng, phân loại các loại CTNH do người dân mang đến, bỏ vào các thùng chứa đủ yêu cầu kỹ thuật, có dán nhãn ghi rõ loại CTNH. Bố trí các thùng đựng rác không để gần các nguồn phát điện, cấm hút thuốc lá, những va đập ma sát gây ra lửa trong khu vực lưu chứa.

Tuần lễ thu gom CTNH hộ gia đình hưởng ứng “Ngày hội sống xanh” TPHCM,  nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của CTNH hộ gia đình, đặc biệt tác hại đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

T.X

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here