Tiếp tục thực hiện các Quyết định số 935, 936, 994 phù hợp với tình hình, phương thức mới với tinh thần trách nhiệm cao

4

Ngày 24/8/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 27/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với nhân dân; Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về ban hành Quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các cơ quan có liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy và chính quyền các cấp trước khi ban hành.

Tham dự có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Quận 1;…

Qua 5 năm thực hiện các Quyết định số 935, 936, 994 của Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy tích cực quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhiều kiến nghị, bức xúc chính đáng, tâm tư nguyện vọng và góp ý của các tầng lớp nhân dân được tiếp thu, giải quyết kịp thời, tạo mối quan hệ gần gũi, mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; xây dựng lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thể hiện tinh thần trách nhiệm, cầu thị, tận tụy với nhân dân. Cụ thể, đã tổ chức 24 cuộc triển khai quán triệt đến 3.910 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền các nội dung quyết định lên Trang tin điện tử của Quận ủy, UBND quận, Bản tin Quận 1, Trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ, Trang tin Đoàn Kết Quận 1…

Thực hiện Quyết định số 935-QĐ/TU, toàn Đảng bộ, chính quyền đã tổ chức 22 hội nghị sinh hoạt chuyên đề thông tin tuyên truyền 2.160 lượt người tham dự, 15 cuộc tọa đàm cho gần 1.200 lượt người, 24 buổi tiếp xúc đối thoại về chủ đề “Kiến tạo xây dựng quận thông minh”, cải cách thủ tục hành chính, kê khai và nộp thuế điện tử, vốn vay ưu đãi, đồng hành cùng doanh nghiệp…; các đơn vị doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước tổ chức 669 cuộc đối thoại với người lao động; Đảng ủy, UBND 10 phường tổ chức 127 buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với 5.080 lượt người và 1.176 lượt ý kiến.

Kết quả thực hiện Quyết định số 936-QĐ/TU, việc tiếp thu góp ý định kỳ được cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng duy trì thực hiện lấy ý kiến nhận xét của nhân dân nơi cư trú; thông qua nhận xét đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ chính trị và nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá hàng năm; thông qua việc góp ý các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân, tiếp thu, khắc phục những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính, ứng xử giao tiếp của cán bộ công chức trong thực thi trách nhiệm… Các góp ý, kiến nghị đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quận – phường tiếp thu, giải trình, giải quyết kịp thời. Năm 2019 có 28.711 ý kiến đánh giá hài lòng – tỷ lệ 99,64%, năm 2020 có 3.317 ý kiến đánh giá hài lòng – tỷ lệ 99,58%, năm 2021 có 26.326 ý kiến đánh giá hài lòng – tỷ lệ 99,82%, quý 1/ 2022 có 9.876 ý kiến đánh giá hài lòng – tỷ lệ 99,84%.

Thực hiện Quyết định số 994-QĐ/TU, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền quận, phường trước khi ban hành được thực hiện thường xuyên. UBND 10 phường phối hợp tổ chức 27 hội nghị lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình… Những ý kiến, góp ý cơ bản được cấp ủy, chính quyền quan tâm tiếp thu, kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu ghi nhận việc thực hiện các Quyết định số 935, 936, 994 đã kịp thời giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân trên địa bàn. Đề nghị làm rõ hơn những mặt hạn chế trong thực hiện các quyết định của Thành ủy để tìm ra những giải pháp khắc phục phù hợp tình hình thực tế; kịp thời giải quyết có tình, có lý những vướng mắc, bức xúc của người dân; tiếp tục thực hiện các Quyết định số 935, 936, 994 phù hợp tình hình, phương thức mới với tinh thần trách nhiệm cao trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống người dân Quận 1 nói riêng và TPHCM nói chung;…

 K.L