(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 9/6/2022, Chi bộ Công ty TNHH MTV Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự có các đồng chí: Tạ Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Quận 1, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1; Phan Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 1; Ban giám đốc và toàn thể đảng viên Chi bộ Công ty TNHH MTV Cựu chiến binh TPHCM.

Chi bộ Công ty TNHH MTV Cựu chiến binh TPHCM được thành lập năm 2016 với 5 đảng viên, qua hai nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả, đến nay có 14 đảng viên hiện đang sinh hoạt, số lượng đảng viên dự họp đạt tỷ lệ 100%.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, đảng viên chi bộ tích cực tham gia vào quá trình lãnh đạo hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty, góp phần tuyên truyền vận động người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, tham gia góp ý xây dựng thực hiện Điều lệ hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể, các quy định, quy chế, nội quy của Công ty, chấp hành đúng các quy định pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đối với người lao động. Từ năm 2020 đến nay, Công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, Công ty đều được Công an Quận 1 công nhận đơn vị đạt chuẩn an toàn, an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Công ty tham gia công tác xã hội từ thiện như trao tặng hệ thống năng lượng mặt trời cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng 779 (tỉnh Bình Phước), tặng quà cho gia đình nghèo huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước), ủng hộ xây nhà tình thương và đồng bào bị lũ lụt miền Trung. Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19, Công ty ủng hộ 20 tấn gạo qua cây ATM gạo, 3 tấn rau, củ, quả nông sản, 2 tấn trái cây phân phát cho người nghèo, người dân ở các vùng bị phong tỏa, tổng kinh phí xã hội từ thiện trong nhiệm kỳ là 625.800.000 đồng.

Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng với việc tuyên truyền vận động chấp hành đúng chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chủ trương nhiệm vụ của doanh nghiệp, hoạt động Công ty tuân thủ theo các quy định Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên; triển khai học tập quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên chi bộ được cấp ủy địa phương nhận xét tốt theo Quy định 213, hàng năm kết nạp 1 đảng viên mới; năm 2020-2021, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ vững mạnh xuất sắc toàn diện”, năm 2021 được Quận ủy Quận 1 khen thưởng “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục” (2017-2021); năm 2020-2021, Công đoàn Công ty đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, Chi đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Tạ Hoài Nam biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn của chi bộ, ghi nhận những kết quả và thành tích đạt được, với tinh thần “Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. Yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, chi bộ cần tập trung quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chi ủy với ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với ngưởi lao động; quan tâm lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội tại Công ty, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp; công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ; tiếp tục phát huy thế mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; bầu cấp ủy chi bộ gồm 3 đồng chí, đồng chí Đỗ Huỳnh Bình Nghĩa được tín nhiệm trúng cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

K.L