Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị Quận 1

2

Ngày 14/9/2022, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Quận ủy Quận 1. Tiếp đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu; đại diện các phòng ban Quận ủy – UBND Quận 1. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy kịp thời xây dựng các kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị… của Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XIII đến các cơ sở đảng trực thuộc. Đảng viên toàn Đảng bộ đã tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đạt tỷ lệ 94,27%, đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững, thống nhất nhận thức, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thông qua Hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp – truyền thống lịch sử 45 năm hình thành, xây dựng và phát triển Quận 1 gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với chủ đề “Tự hào trái tim Thành phố” và các bộ infographic về kết quả đại hội đảng bộ các cấp, kết quả 45 năm hình thành, xây dựng và phát triển Quận 1, góp phần nâng cao nhận thức, vun đắp niềm tự hào, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam… cũng là dịp để cán bộ, đảng viên, người dân Quận 1 đóng góp, hiến kế về các mô hình, giải pháp, cách làm hay cho sự phát triển của Quận 1 “An toàn – văn minh – phát triển – Nghĩa tình”; việc xây dựng chương trình hành động của Quận ủy và cơ sở đảng được Quận ủy quan tâm.

Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, các cấp ủy cơ sở đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, nâng cao tính chiến đấu, giáo dục, thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2021 đến nay, Quận 1 đã tổ chức 11 lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho 1.502 học viên, 8 lớp đảng viên mới cho 905 học viên, 2 lớp sơ cấp chính trị cho 141 học viên.

Ban Tuyên giáo Quận ủy, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, quan tâm đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng; đội ngũ báo cáo viên cấp quận, đội ngũ tuyên truyền cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên được cung cấp thông tin, đã làm tốt công tác tuyên truyền miệng từ quận đến cơ sở. Tổ chức 5 lớp bồi dưỡng cấp ủy, tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho 893 đồng chí. Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy… về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ cho các bí thư, cấp ủy các cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, công tác quản lý đảng viên… lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, độc lập, tự do của Tổ Quốc, tạo sự lan tỏa và thấm sâu tinh thần của Bác trong đời sống hàng ngày, góp phần hình thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên địa bàn Quận 1.

Chủ động biên tập tài liệu, xây dựng các video, slide bài giảng… nội dung chuyên đề toàn khóa; Kết luận số 01-KL/TW, phim tài liệu “Nền tảng, niềm tin và khát vọng”, xây dựng chuyên mục “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Học Bác mỗi ngày”… trên các nền tảng mạng xã hội, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, nhân dân có thể sử dụng mọi thiết bị để tiếp cận, tổ chức học tập, nghiên cứu bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp. Quận 1 đã đăng ký và quyết tâm thực hiện xuyên suốt toàn khóa 2 mô hình: Đẩy mạnh “chuyển đổi số” góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính gắn với xây dựng môi trường làm việc “Thân thiện – chuyên nghiệp – hiệu quả” và “Quận 1 – Trái tim nghĩa tình”. Các mô hình triển khai thực hiện xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã thật sự góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Người hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên, như: “Chuyên mục không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; vận động gia đình 100% gia đình đảng viên có tủ sách và chân dung  của Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Hành trình tri thức”; tổ chức triển lãm tranh ảnh và giới thiệu các tác phẩm, ấn phẩm sách – báo viết về Bác Hồ kính yêu với chủ đề “Hồ Chí Minh – kết tinh hồn dân tộc”;… Vai trò nêu gương của cám bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp ủy được thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định 08-QĐi/TW. Có 100% cán bộ chủ chốt quận xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hàng năm… Trong năm 2021 – 2022, Quận 1 có 5 tập thể, 6 cá nhân được biểu dương cấp thành phố, 86 tập thể, 108 cá nhân được biểu dương cấp quận…

Buổi làm việc cũng đã trao đổi về một số vấn đề trọng tâm như: Tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức chuyển dịch từ khu vực nhà nước sang khu vực khác; kinh phí đào tạo lớp đảng viên mới, sơ cấp chính trị, trung cấp chính trị đối với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; công tác kiểm tra giám sát; tiêm vaccine tại quận cho trẻ nhỏ, người trên 18 tuổi; công tác phối hợp truyền thông; tình hình tư tưởng của người dân về tiêm vaccine, khôi phục kinh tế sau dịch…

Tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu cho biết, bên cạnh những thuận lợi, Quận 1 cũng là địa bàn tập trung đông người về làm việc, du lịch, từ đó nảy sinh các vấn đề cần phải giải quyết về an ninh trật tự, vấn đề an sinh, xã hội, vấn đề môi trường… Quận 1 luôn nhận thức việc triển khai tập trung thực hiện nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sâu rộng việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng với mục đích, yêu cầu đề ra.

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá cao và biểu dương những kết quả Quận ủy Quận 1 đã đạt được trên các mặt công tác thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn quận đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác tuyên giáo có nhiều mô hình sáng tạo trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết quả, quy định của Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XIII…, với nhiều mô hình hay về công tác xây dựng Đảng, đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động cán bộ, đảng viên, nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Quận ủy Quận 1 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hệ thống chính trị Quận 1; lựa chọn thực hiện quán triệt các nội dung trọng tâm, trọng điểm, đột phá được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và thực hiện các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với địa phương…

N.T