Ngày 19/4/2019, Đảng ủy phường Nguyễn Cư trinh tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Bí thư Đảng ủy phường Hồ Bích Ngọc chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí cấp ủy chi bộ cơ sở đảng trực thuộc, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phường.

Hội nghị đã lắng nghe 9 ý kiến phát biểu tham luận của chi bộ cơ quan UBND, Công an, các khu phố, trường học nêu thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; giải pháp thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và giải quyết bức xúc, nổi cộm liên quan đến nguyện vọng chính đáng của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; giải pháp chăm lo cho người nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát nhân dân…

Các ý kiến tập trung các giải pháp: cần phân công trách nhiệm rõ ràng từng thành viên, cán bộ, công chức trong thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính; minh bạch các thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại nhân dân, giải quyết kịp thời thắc mắc, kiến nghị của dân một cách hợp lý, hài hòa, triệt để; phát huy thêm nhiều kênh tương tác phản hồi ý kiến người dân; đưa việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW chủ đề năm 2019 vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, đơn vị, khu phố…; phát huy hiệu quả hoạt động khuyến học, xã hội hóa, chăm lo cho học sinh nghèo; người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu trong tất cả mọi hoạt động; thuyết phục nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội; đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân các thủ tục hành chính; vận động nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái chăm lo cho người nghèo…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Hồ Bích Ngọc đề nghị các chi bộ, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; thực hiện nghiêm các quy định về đối thoại nhân dân; người đứng đầu, cán bộ, đảng viên nêu gương, tăng cường tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tôn trọng nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chủ đề năm 2019, đảm bảo việc triển khai thực hiện “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” trên địa bàn đạt hiệu quả thiết thực.

T.X

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here