Ngày 26/7/2017, đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM do Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Nguyễn Trường Giang làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND Quận 1.
Thời gian qua, UBND Quận 1 tập trung cải tiến HTQLCL làm tiền đề cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. Các thông tin quy trình ISO được cập nhật trên màn hình cảm ứng tra cứu thông tin tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận và trên Trang tin điện tử Quận 1. Việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý công việc trên Văn phòng điện tử đối với các phòng ban đơn vị và UBND 10 phường giúp kiểm soát hiệu quả quá trình phân công, giao việc và thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ.

UBND quận đang rà soát, tổng hợp các thủ tục do UBND TP mới công bố và cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thành mở rộng hệ thống, đảm bảo ít nhất 80% thủ tục đưa ra vào quy trình thủ tục ISO. Dự kiến trước ngày 30/10/2017 thực hiện công bố lại HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 và niêm yết tại tại UBND quận.
Để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008, UBND quận đánh giá nội bộ 2 lần trong năm. UBND quận mở rộng kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trên Trang tin điện tử Quận 1 và khảo sát ý kiến hài lòng của người dân bằng màn hình cảm ứng.
Tiến tới thực hiện ISO điện tử cho tất cả các lĩnh vực, trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND quận đã tiếp nhận giải quyết 719 hồ sơ đăng ký dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực lao động, kinh tế, hộ tịch.

Kết quả kiểm tra các phòng ban thuộc UBND Quận 1, đoàn giám sát ghi nhận UBND Quận 1 thực hiện tốt việc duy trì và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008; tại UBND Quận 1 có 178/206 thủ tục hành chính đã xây dựng, áp dụng ISO; điện tử hóa ISO đối với 65/206 thủ tục hành chính; có 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 1 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (thủ tục cấp giấy phép xây dựng); thực hiện liên thông hồ sơ giữa Tổ 1 cửa và phòng chuyên môn lĩnh vực y tế, cấp phép tạm sử dụng vỉa hè; đề nghị Quận 1 tiếp tục xem xét việc thực hiện mục tiêu chất lượng tại các phòng chuyên môn có liên quan và đốc thúc 100% các phường thực hiện công bố HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đến cuối năm 2017…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here