Ngày 31/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam cụm 2 gồm 5 đơn vị phường: Cầu Ông Lãnh, Phạm Ngũ Lão, Cô Giang, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Kho tổ chức tọa đàm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Hứa Vĩnh Phúc; cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, ủy viên MTTQ 5 phường.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến khẳng định rằng: Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam luôn thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò của MTTQ được khẳng định và ngày càng nâng cao trong đời sống chính trị xã hội; mối quan hệ gắn bó giữa MTTQ và các tầng lớp nhân dân được tăng cường, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Đồng thời, nhiều ý kiến đóng góp cho rằng, để tiếp tục thể hiện vai trò Ủy ban MTTQ Việt Nam trong việc phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện tốt Di chúc của Bác về công tác xây dựng đoàn kết thì mỗi người cần phải học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phong cách làm việc thận trọng, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân; nêu cao tinh thần đoàn kết; cán bộ Mặt trận phải thực sự tiêu biểu, gương mẫu, nói đi đôi với làm; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Hứa Vĩnh Phúc mong rằng  Ủy ban MTTQ Việt Nam cụm 2 tiếp tục phát huy những mặt làm được, tăng cường tuyên truyền cho người dân các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân; phát huy vai trò của MTTQ  trong công tác chăm lo đời sống nhân dân…

                                                                             

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here