Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về văn hóa tín ngưỡng

35

Ngày 31/12/2021, UBND Quận 1 tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng” trên địa bàn quận. Buổi tọa đàm được trực tuyến đến điểm cầu UBND 10 phường.

Tham dự có Phó trưởng Phòng nghiệp vụ 1, Ban Tôn giáo TPHCM Nguyễn Văn Châu; Phó giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Thu – Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM; Tiến sĩ  Nguyễn Đệ, Trưởng Khoa văn hóa học, Trường Đại học văn hóa; cùng trưởng, phó ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng trên địa quận. Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Mai Thị Hồng Hoa chủ trì buổi tọa đàm.

Theo báo cáo thời gian qua, UBND Quận triển khai kịp thời các kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức, tuyên truyền viên pháp luật, thành viên ban quản trị, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng và UBND 10 phường hướng dẫn, rà soát, nắm tình hình, kịp thời nhắc nhở các cơ sở tín ngưỡng hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Vận động và phối hợp với các cơ sở tín ngưỡng thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia các phong trào do quận, phường phát động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ và chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ Tết; các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn chấp hành tốt quy định pháp luật, ban quãn lý cơ sở tín ngưỡng đều có đăng ký chương trình hoạt động với UBND phường đúng quy định…. Tổ chức lễ hội tại các cơ sở tín ngưỡng diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm với nhiều hoạt động đa dạng, đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của cộng đồng dân cư.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng việc thực hiện tổ chức lễ hội theo nếp sống văn hóa đã thực sự đi vào cuộc sống, có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống tập quán tốt đẹp của dân tộc, đồng thời có giá trị thực tiễn đối với cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình, là cơ sở nền tảng để xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quận 1. Do vậy, đòi hỏi phải có sự cộng đồng trách nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức phù hợp để mỗi người dân thấy rõ lợi ích đối với mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng. Từ đó phát huy vai trò trách nhiệm, tự giác hưởng ứng thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa; một số cơ sở tín ngưỡng cũng đã xuống cấp, không đảm bảo về việc tổ chức các lễ hội, để việc tổ chức các lễ hội được trang trọng, quận cần hỗ trợ việc trùng tu lại;….

Ngoài việc cúng tế, các cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ và chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân, có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết, vận động người dân, tín hữu tổ chức nếp sống văn minh theo truyền thống  dân tộc, chống mê tín dị đoan… phát huy được  vai trò chủ thể và năng lực sáng tạo giá trị văn hóa. Qua đó, các giá trị văn hóa được bảo tồn, phát huy theo đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”. Trong quá trình tổ chức hoạt động có tính chất quy mô lớn đều được chính quyền địa phương hỗ trợ về an ninh, an toàn giao thông, trật tự đô thị… tạo điều kiện để cơ sở tín ngưỡng tổ chức các lễ hội trang trọng.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Mai Thị Hồng Hoa đề nghị các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tiếp tục chấp hành tốt quy định pháp luật, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; UBND 10 phường tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về văn hóa tín ngưỡng đến các cơ sở tín ngưỡng, người dân;…

                                                                                                          N.T