Ngày 21/3/2017, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Thị Thu Hường cùng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Tân Định thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững năm 2017.
Tính đến tháng 1/2017, phường Tân Định có 140 hộ nghèo và 67 hộ cận nghèo. Tình trạng giáo dục:  người lớn từ 15 – 30 tuổi chưa tốt nghiệp trung học cơ sở có 29 hộ; trẻ em từ 5-14 tuổi không đi học có 3 hộ; 9 hộ có trẻ em 6 tuổi trở lên  không có bảo hiểm y tế; 14 hộ có người trong độ tuổi lao động, trong 6 tháng không có việc làm; 91 hộ không đóng bảo hiểm xã hội; 49 hộ thiếu hụt diện tích nhà ở dưới 6m2/người; 7 hộ còn thiếu hụt về sử dụng viễn thông; 2 hộ không có tài sản tiếp cận thông tin. 
Công tác hỗ trợ vận động người dân thoát nghèo còn gặp nhiều khó khăn, người dân mặc cảm và không có thời gian tham gia giáo dục, các hộ có mức thu nhập trên 30 triệu đồng/người/năm từ chối tham gia bảo hiểm y tế, diện tích nhà ở nhỏ hầu hết rơi vào các hộ nghèo và hộ cận nghèo. Phường đã vận động mạnh thường quân chăm lo cho những hộ nghèo khó khăn, kêu gọi người dân tham gia lớp học nghề chuyển đổi ngành nghề, cấp vốn, trợ cấp, đưa ra dự án khu bán hàng rong ở đường Mã Lộ, xem xét được chỉnh trang sửa chữa chống dột giữ nguyên trạng với những nhà có diện tích dưới 15m2 và có bề ngang dưới 3m. 
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Thị Thu Hường chỉ đạo UBND phường cần gấp rút hoàn thành kế hoạch sắp xếp khu bán hàng rong trên đường Mã Lộ, phương pháp xác định thu nhập cá nhân các hộ nghèo, có biện pháp xử lý các trường hợp lười lao động, vận động người dân bán hàng rong chuyển đổi ngành nghề phù hợp, đề xuất lên quận những trường hợp cần hỗ trợ giúp đỡ cứu trợ.