Ngày 16/5/2019, Đoàn giám sát HĐND Quận 1 do Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Trung Châu Tuyên làm trưởng đoàn tiến hành giám sát kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí sau giám sát của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND Quận 1 Phan Trọng Quyền.

Từ năm 2017 đến nay, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, quyết định phòng, chống tham nhũng, lãng phí; niêm yết công khai nguồn thu – chi, báo cáo hoạt động thu chi hàng tháng cho Phòng Tài chính Kế hoạch quận; ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; hàng tháng đối chiếu số liệu với ngân hàng và kho bạc về các khoản tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; niêm yết công khai lịch tiếp dân; thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; thực hiện chuyển đổi 5 vị trí công tác; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng cho UBND Quận 1 theo định kỳ…

Tại buổi giám sát, đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 trả lời các câu hỏi của đoàn giám sát về quy trình thủ tục trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; tình hình sử dụng kinh phí năm 2018; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác;…

Kết thúc buổi giám sát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên ghi nhận kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là việc thực hiện về trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 cần hoàn thiện đề án thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; đẩy nhanh tiến độ các dự án; chuẩn hóa cán bộ công chức, viên chức…

                                                                                      N.T

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here