Ngày 29/1/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho 160 cán bộ chủ chốt là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; bí thư cơ sở đảng, trưởng, phó các phòng, ban Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1.

Báo cáo viên, đồng chí Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM thông tin về tình hình an ninh thế giới ảnh hưởng và tác động đến Việt Nam; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực phản động, chống đối trong và ngoài nước trong thời gian vừa qua; dự báo tình hình trong thời gian tới…

Hội nghị giúp cán bộ chủ chốt nắm bắt thông tin, nâng cao cảnh giác, có giải pháp, kế hoạch phòng ngừa, xử lý khi có tình huống xảy ra, phối hợp tốt cùng các lực lượng đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền sắp tới.

T.X