Ngày 24/10/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý III/2019 cho gần 200 cán bộ chủ chốt của quận tham dự. Đến dự có các đồng chí: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1; Nguyễn Duy An, Chủ tịch HĐND Quận 1; Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.

Hội nghị được nghe Tiến sĩ Trần Quốc Dương, giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm Bộ môn Quốc phòng an ninh – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin về chiến lược biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay; chính sách của Đảng và nhà nước trong vấn đề ngoại giao song phương và đa phương để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cụ thể các nội dung: Dự thảo báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2010 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 – 2022; báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết sau Hội nghị Trung ương 10 đến Hội nghị Trung ương 11; báo cáo công tác tài chính của Đảng năm 2018; bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng năm 2018; xem xét thi hành kỷ luật đảng viên; kết quả công tác đối ngoại và chủ trương giải pháp trong thời gian gần đây.

Hội nghị giúp cán bộ chủ chốt nắm bắt thông tin, nâng cao nhận thức về các vấn đề thời sự quốc tế và chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, từ đó có định hướng đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here