Thông tin thời sự

0

Ngày 14/7/2011, Quận ủy tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2011 cho trên 150 cán bộ chủ chốt quận và phường tham dự.

Báo cáo viên Đào Văn Lừng – Phó vụ trưởng Vụ xuất bản báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày kinh tế – xã hội nước ta 6 tháng đầu năm đạt được một số kết quả tích cực, nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý, an sinh xã hội có chuyển biến. Tuy nhiên, nền kinh tế còn gặp khó khăn thách thức: Lạm phát tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao; sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn do lãi suất vay tín dụng cao và ảnh hưởng bởi sự tăng giá nguyên liệu đầu vào; Nhập siêu vẫn ở mức cao; Thu hút đầu tư nước ngoài có xu hướng giảm. Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm: tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, tăng cường quản lý thị trường giá cả, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm để mở rộng thị trường xuất khẩu. Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ theo đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống dân cư.

Báo cáo viên cũng phổ biến tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ và dự báo thời gian tới.