Thí điểm hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân

0
Ngày 11/10/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành  phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính tại Quận 1.
Nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính của chính quyền Thành phố, tạo kênh thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã triển khai thí điểm hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Nguyên – Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến Trúc và Quận 1, Quận 12, huyện Hóc Môn với các hình thức khảo sát qua điện thoại, email, hệ thống webside, khảo sát tại trụ sở các đơn vị.

Tại Quận 1, các điều tra viên trực tiếp tiếp xúc, trao đổi với 100 người dân và tổ chức đã thực hiện thủ tục hành chính tại UBND quận, ghi nhận các ý kiến đánh giá cụ thể về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính tại Quận 1 thông qua hệ thống phần mềm, qua đó giúp Ủy ban MTTQ Thành phố kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất chính quyền thành phố các giải pháp nhằm phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống MTTQ các cấp trong việc tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.